Coronavirus

Bij Tandheelkundig Centrum Wognum staat uw veiligheid en dat van onze medewerkers voorop. De afgelopen weken hebben we daarom het aantal behandelingen tot een strikt minimum beperkt, om op die manier bij te dragen aan ‘social distancing’. We willen u graag met deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van onze veiligheidsmaatregelen en de ontwikkelingen in en rond de praktijk.
De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Wij zijn gelukkig weer geopend voor reguliere patiëntenzorg. De afspraken die we met u hebben staan gaat vanuit onze kant door. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

• Heeft u nu corona?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, kunt u bij het betreden van de praktijk uw handen desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

• Een vriendelijk verzoek om binnen de praktijk een mondmasker te dragen

• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
• In de wachtkamer hebben we plek voor zes personen. Indien deze plekken bezet zijn, verzoeken wij u buiten te wachten of eventueel in uw auto. Wij zullen er alles aan doen om de geplande tijd aan te houden. Helaas is dit, in de zorg, niet altijd mogelijk.
• Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden. Voor de behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.
In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Graag danken wij u voor uw begrip en hopen u snel weer, in goede gezondheid, te mogen begroeten.