Specialisten

Annemieke Laan

Studeerde in 2006 af als mondhygiëniste met de differentiatie jeugdtandverzorgende aan de HBO opleiding mondzorgkunde in Groningen. Sinds haar afstuderen heeft ze gewerkt op de afdeling kindertandheelkunde UMCG te Groningen en op ACTA te Amsterdam. Daarnaast is ze nog werkzaam geweest bij Stichting Bijzondere Tandheelkunde te Amsterdam. Vanwege gezinsuitbreiding is zij alleen nog maar werkzaam in de algemene praktijk en behandelt kinderen met en zonder een beperking. Annemieke heeft een brede interesse in nieuwe ontwikkelingen op haar vakgebied en angstbegeleiding. Ze behandelt ook patiënten onder lachgas.