Tandtechniekkosten

Op deze pagina vindt u onze inkoopprijzen* voor de tandtechniekkosten. De lijst hieronder bevat de meest voorkomende behandelingen in onze praktijk.

Onder de prijslijst vindt u meer informatie over de verschillende materialen.
Kroon & brugwerk op natuurlijke tanden en kiezen
Type kroon, facing of brugdeel Prijs 
 • Kroon, keramische kap met opgebakken porselein (voortanden)
321,-
 • Kroon, keramische kap met opgebakken porselein (kiezen)
243,-
 • Kroon, volledig (monolithisch) bestaande uit zirconium-oxyde
159,-
 • Kroon, monolithisch, andere keramische materialen
199,-
 • Facing,  volledig bestaande uit een keramisch materiaal
278,-
 • Inlay/Onlay, monolithisch,  bestaande uit zirconium-oxyde
199,-
 • Inlay/Onlay, indirect composiet
119,-
 • Kroon, tijdelijk/ kunststof
62,-

 

Kroon & brugwerk op implantaten

Type
Prijs
 • Verschroefbare kroon, zirconium-oxyde met opgebakken porselein (voortanden)

627,-

 • Verschroefbare kroon, monolithisch zirconium-oxyde

524,-

 • Verschroefbare kroon, monolithisch ander keramisch materiaal

365,-

 • Kroon gecementeerd op confectie abutment, zirconium-oxyde met opgebakken porselein kroon (voortanden)

699,-

 • Kroon gecementeerd op confectie abutment, monolithisch zirconium-oxyde kroon

627,-

 • Kroon gecementeerd op confectie abutment, monolithisch ander keramisch materiaal kroon

468,-

 • Meerprijs individueel abutment titanium

149,-

 • Tijdelijke kunststof kroon op implantaatniveau t.b.v. tandvlees (verschroefbaar)

129,-

 • Tijdelijke kunststof kroon op implantaatniveau t.b.v. tandvlees (gecementeerd)

160,-

 

Diversen

Type Prijs
 • Gebitsbeschermer / hockeybitje
141,-
 • Harde opbeetplaat (gnathologie)
185,-
 • Nightguard / essix retainer (hard/zacht)
144,-
 • Bleekbitje (per kaak)
61,-
 • Studiemodellen
15,-
 • Wax / mock-up per kaak / per tand
18,-
 • Individuele afdruklepel
40,-
 

Prijzen uitneembare protheses

Type Prijs
 • Volledige boven en onder prothese

668,-

 • Volledige boven of onderprothese

370,-

 • Opvullen / rebasen  volledig kunstgebit per kaak

105,-

 • Gedeeltelijk kunstgebit 1-4 elementen

231,-

 • Gedeeltelijk kunstgebit 5 of meer elementen

308,-

 • Opvullen / rebasen gedeeltelijk kunstgebit

105,-

 • Frame prothese 1-4 elementen

544,-

 • Frame prothese 5 of meer elementen

698,-

 • Implantaat gedragen kunstgebit op 2 implantaten met bestaande steg

884,-

 • Implantaat gedragen kunstgebit op 2 implantaten met bestaande drukknoppen

810,-

 • Omvorming op 2 implantaten met steg

1232,-

 • Omvorming op 2 implantaten met drukknoppen

873,-

Bij uitneembare protheses bestaan veel opties, zoals vergulde ankers, bijzondere verstevigingen, andersoortige beetbepalingen en kan voor het opstellen van de tanden en kiezen meerdere zittingen de tijd genomen worden. Daarnaast zijn de kosten van een reparatie afhankelijk van de schade. In de implantologie kan het aantal implantaten van invloed zijn op de meerprijs van een overkappingsprothese. In de begroting vindt u de techniekkosten voor uw individuele situatie terug.

 

Materiaalkeuze tabel

Materiaal Ervaring  Sterkte  Cosmetiek Biocompatibiliteit Prijs
Porselein op zirconium-oxyde +++ +++ +++++ ++++ +++
Monolithisch zirconium-oxyde ++ +++(+) +++ +++++ ++
Andere keramische materialen +++ +++ ++++(+) ++++ ++(+)
Kunststof (tijdelijk) +++ + + ++ +

 

* Let op! De op deze prijslijst genoemde bedragen zijn de gebruikelijke prijzen.
Er kunnen geen rechten aan worden ontleend want gedurende uw behandeling kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de techniekkosten van het individueel voor vervaardigde werkstuk kunnen afwijken van de lijst. Indien de tandarts verwacht dat techniekkosten toch beduidend (meer dan 10%) hoger zullen zijn dan de kosten die vermeld zijn op de begroting, dan zal de tandarts dit met u bespreken.